Fællesskab og solidaritet får Danmark over målstregen

Tekst: Martha Madsen
Foto: Steen Brogaard

Det er normalt ikke Danmark, FN taler om, når det drejer sig om fattigdomsbekæmpelse, så er det Somalia, Mali og Niger. Men med FN’s 17 verdensmål skal bl.a. fattigdom og ulighed også på dagsordenen i Danmark. For verdensmålene skal alle verdens lande opnå. 

- Det nye ved verdensmålene er, at de handler om alle mennesker i alle lande, og ikke kun fattige mennesker i fattige lande, forklarer Mogens Lykketoft, medlem af folketinget for Socialdemokratiet, tidligere udenrigs-, finans- og skatteminister og fra 2015 til 2016 formand for FN’s generalforsamling.

Man kan indvende, at det jo går meget godt i Danmark. Der er i hvert fald langt mindre fattigdom og ulighed her end i mange andre lande.

- Det har aldrig været mit succeskriterium, at vi skulle nøjes med at være mindre ulige end andre, siger Mogens Lykketoft og indvender, at desuden har både fattigdommen og uligheden i Danmark været stigende de sidste årtier. 

Ulighed skader samfundet
Selvom det lige nu går godt nok Danmark, så går det faktisk den forkerte vej, i hvert fald i forhold til antallet af mennesker, der lider afsavn, og i forhold til forskellen mellem rig og fattig. Og det kan hurtigt blive et problem. Vægtige finanspolitiske organisationer som Verdensbanken, OECD og Valutafonden anerkender efterhånden især ulighed som skadelige for samfund og mennesker. 

- Vi ved jo, hvordan det udvikler sig i de samfund, hvor uligheden stiger, bl.a. større spændinger og mere kriminalitet, siger Mogens Lykketoft, der her er på linje med f.eks. forsker Jørgen Elm Larsen, der tidligere i bladet præsenterer nogle af konsekvenserne af ulighed og fattigdom. 

Ifølge Mogens Lykketoft bør vi altså i Danmark gøre en indsats for alle 17 mål, også dem hvor vi selv synes, at vi er i nærheden af målet. 

- Dagsordenen for verdensmålene er klar og kan bruges, så længe vi ikke sidder og plukker i målene – de hænger sammen: ”det der vil vi gerne, det der har vi løst”… Der er ingen af dem, vi har løst, siger han.

Det hele hænger sammen

Målene hænger sammen på den måde, at ulighed f.eks. spænder ben for mulighederne for at få en uddannelse, som er verdensmål nr. 4. Hvis klimaet bliver mere ustabilt, så skaber det grobund for konflikter, hvor en stærkere klimaindsats og arbejdet for fred ellers er henholdsvis verdensmål nr. 13 og 16. 

- Verdensmålene sætter tingene i sammenhæng. Forståelsen af, at hvis vi skal leve i en verden med masser af fattigdom, sult, klimaproblemer, miljøødelæggelser og enorm ulighed, så vil det jo også ende med at blive en trussel mod dem, som synes, at de har deres på det tørre, forklarer Mogens Lykketoft.

Hvad gør vi?
Ifølge Mogens Lykketoft skal Danmark naturligvis ikke bekæmpe fattigdom og ulighed på samme måde som Somalia, for forudsætningerne og vilkårene er forskellige. Vi skal gøre det på en måde, der giver mening her – men vi skal gøre noget. Bruge flere kræfter på at give alle en chance for at få en uddannelse, sikre alle et anstændigt eksistensniveau, når de ikke kan arbejde; række dem en hjælpende hånd, når livet går galt. 

Det der vel var meningen med velfærdssamfundet.

- Hvis teorien om, at ulighed skaber positiv dynamik og velstand i samfundet, var rigtig, så burde de afrikanske lande jo være meget rigere end de nordiske, siger Mogens Lykketoft.

Det kræver fællesskab og solidaritet, forklarer han, at gøre en forskel – i verden såvel som i Danmark.

Ikonerne er designet for FN af Trollbäck+Company