Socialt udsatte er alene med deres sygdom

Færre sengepladser til flere psykisk syge. I disse år ender psykisk syge udsatte på Kirkens Korshærs varmestuer.

Tekst: Martha Madsen

Hvem kan hjælpe de psykiske syge udsatte mennesker, der går rundt på gaden i Danmark?

I Kirkens Korshær oplever vores medarbejdere i disse år en stigning i antallet af psykisk syge mennesker, der kommer på vores varmestuer. Medarbejderne kan ofte ikke hjælpe dem, især hvis den psykisk syge er udadreagerende og truende, og der er ingen steder, medarbejderne kan henvise dem til.

- De hører til på et psykiatrisk botilbud eller afsnit, ikke i varmestuen. Det gør ondt i et socialfagligt hjerte, men vi kan ikke gøre noget for dem, fortæller Lea Juhl Ringstrømm, leder af Kirkens Korshærs dagvarmestue i Aalborg.

Ingen tager ansvar

Lea Juhl Ringstrømm fortæller, at når medarbejderne i varmestuen ringer rundt til de offentlige instanser for at få hjælp til en psykisk syg person, så får de ingen hjælp.

- De er alene med deres sygdom. Der er ikke nogen, der kan eller vil tage ansvar for de her mennesker. Og vi kan ikke hjælpe dem, siger Lea Juhl Ringstrømm.

En varmestue er et værested, ikke et behandlingssted. Et sted, hvor man kan komme i ly for vejret, få noget at spise, et bad og måske få noget andet tøj på. Det er ikke et sted, hvor der er psykiatere til stede.

Værdien, der forsvandt

Der er hverken sengepladser eller tilbud nok til psykisk syge mennesker i dag, forklarer psykiater og bestyrelsesformand for Psykiatrifonden, Anne Lindhardt.

- Den grundværdi, at der skulle være tilbud til mennesker med psykiske sygdomme, når de blev udskrevet, den er gået fløjten, fortæller Anne Lindhart.

Der er ikke noget at sige til, at der kommer flere psykisk syge mennesker til Kirkens Korshærs væresteder, hvis de ikke ved, hvor de ellers skal gå hen.

Problemet er så bare, at deres sygdom ikke altid bliver behandlet. Risikoen er, at personen må indlægges igen og igen og igen… eller at sygdommen bliver værre, uden at nogen opdager det eller kan gøre noget ved det.

- Systemet er overbelastet. Der er blevet skåret i den basale omsorg, hvor nogen tager ansvar, og det er klart, at de udsatte mærker nedskæringerne mest, forklarer Anne Lindhardt.

Det er nemlig de udsatte, der ikke har andre muligheder. De er afhængige af systemet.

 

 

FAKTA 

Flere psykisk syge på varmestuerne

74 procent af Kirkens Korshærs væresteder får flere besøgende, der har en psykisk sygdom. Det fortæller medarbejderne i en rundspørge, der sætter spot på, hvordan brugerne af Kirkens Korshærs væresteder aktuelt har det.

Vores medarbejdere tager gerne imod psykisk syge mennesker på vores varmestuer og viser dem den omsorg og det nærvær, de viser alle brugere. Vi skal bare kunne henvise dem til den hjælp, de har brug for.

Antal psykisk syge hjemløse stiger

I 2009 havde 37 procent af de hjemløse i Danmark en psykisk sygdom. Det tal er steget støt til 53 procent i 2017. Det viser hjemløsetællingen fra 2017, Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd

Færre sengepladser, flere patienter

Antallet af psykiatriske sengepladser er faldet fra 3.287 sengepladser i 2007 til 2.905 sengepladser i 2016. Et fald på 11,6 %. Sådan står der i et svar til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Alt imens steg antallet af psykiatriske patienter ifølge Sundhedsdatastyrelsen mellem 2010 og 2015 fra 114.000 til 148.000

Hvad med politikerne?

Vi har spurgt både Sundhedsministeren, formanden for Regionernes Psykiatriudvalg og formanden for Kommunernes Landsforenings (KL) Social- og Sundhedsudvalg, hvad der kan gøres. Kun KL er vendt tilbage med et svar.

Kontorchef i KL's Center for Sundhed Niels Arendt Nielsen svarer bl.a.:

- Det, der er brug for, er en tæt dialog mellem regionen og borgerens hjemkommune om udskrivningen. Det betyder bl.a., at borgerens hjemkommune i god tid skal have besked om, at borgeren forventes udskrevet, så det er muligt at nå at have et tilbud klar. Der findes allerede aftaler på ældreområdet, så det må også kunne lade sig gøre på psykiatriområdet.