Hjemløshed er ikke en forbrydelse

Kirkens Korshær ser med bekymring på, at flere og flere forhold omkring det at mangle et hjem bliver gjort kriminelt i Danmark. Senest har regeringen foreslået at give politiet øget bemyndigelse til at fastsætte regler om zoneforbud til at omfatte en hel kommune. Kirkens Korshærs landsstyrelse har på sit møde 29.11. 2017 vedtaget følgende udtalelse:

Kirkens Korshær deler regeringens målsætning om, at ingen mennesker skal sove på gaden i Danmark. Der bør heller ikke være mennesker i Danmark, der lever under usunde sanitære forhold eller under forhold, der medfører støj, uro og forstyrrelser af den offentlige orden. Men løsningen er ikke at gøre hjemløshed strafbart. 

Der ligger ofte en dyb menneskelig tragedie bag hjemløshed. Den går ikke væk ved at forbyde synligheden i gadebilledet.

De allermest basale fornødenheder for hvert enkelt menneske skal være på plads: Et varmt og tørt sted at sove, tøj på kroppen og tilstrækkelig mad og drikke. Når basal overlevelse er sikret, kan et menneske forholde sig til langsigtede løsninger. For udenlandske hjemløse indebærer det blandt andet at kunne forstå, at en fremtid sandsynligvis ikke er at finde i Danmark.

Kirkens Korshær har tidligere udtrykt bekymring for, at forbuddet mod lejre og indførelsen af zoneforbud fører til en egentlig kriminalisering af hjemløshed og hjemløse menneskers overlevelsesstrategier. Vi ser allerede nu, at vores bekymring er berettiget. I vores sociale arbejde oplever vi, at: 

• Mennesker tør ikke sove flere sammen af frygt for at blive anset for at udgøre en lejr. Derfor sover de alene. Det øger risikoen for vold og overfald, og fører øget utryghed og stress med sig.

• Mennesker får bøder for at etablere og opholde sig i en lejr, selv om de er alene. Dette begrundes med, at de har et såkaldt ”etableringselement” i form af en madras eller pap, der isolerer mod kulden. Derfor undlader mennesker nu undlader at bruge effekter, der kan blive set som ”etableringselementer”, og det øger risikoen for sygdomme og svækker deres almentilstand.

• Mennesker er begyndt at forsøge at stå op og sove eller sove siddende på bænke/stole for at undgå at overtræde lejrforbuddet. Det fører til overbelastning, udmattelse og manglende ressourcer til at træffe langsigtede beslutninger om sin situation.

• Mennesker er bekymrede for at miste muligheden for at sikre egen overlevelse ved at samle flasker, fordi de ikke må færdes i bestemte områder. Det fører til desperation, stress og angst.

Disse konsekvenser er efter vores opfattelse foruroligende og bør tages meget alvorligt. Det er efter vores opfattelse uværdigt – både for det enkelte menneske og for samfundet som helhed - for det vidner om samfundets manglende evne til at tage vare på mennesker, der har hårdt brug for hjælp og støtte.

På vegne af Kirkens Korshærs landsstyrelse
Birgit Friis,
Formand for Kirkens Korshærs landsstyrelse