Kirkens Korshær: Zoneforbud øger desperationen blandt hjemløse

Regeringen har foreslået endnu en stramning af ordensbekendtgørelsen, så politiet får beføjelser til ikke bare at rydde såkaldt ”utryghedsskabende lejre” men også til at udstede et zoneforbud, der betyder, at den hjemløse ikke må komme indenfor 500 meter af det sted, hvor den ryddede lejr lå.

Kirkens Korshær betragter det aktuelle forslag som en forlængelse af den tidligere ændring af ordensbekendtgørelsen, hvor der blev indført et forbud mod "at opholde sig i lejre, der er egnede til at skabe utryghed" i marts 2017, samt den for nyligt indførte skærpede straf for tiggeri. Alle tre forslag er rettet mod en bestemt gruppe af fattige mennesker - nemlig hjemløse udlændinge - der lever på gaden i København.

Hjemløse udlændinge i København er en meget mangfoldig gruppe, som har det til fælles, at de dels er meget fattige og dels meget marginaliserede. De opholder sig i det offentlige rum, fordi de ikke har noget andet sted at være. Vinterens nødherberger, oprettet for penge fra Socialstyrelsens såkaldte nødovernatningspulje, må ikke holde åbent efter 1. april.

En kriminalisering
Vi anbefaler, at udvidelsen af mulighederne for indførelse af zoneforbud ikke gennemføres. Vi er stærkt bekymrede for det, som vi opfatter som en kriminalisering af fattige menneskers overlevelsesstrategier. Vi har gennem mere end 10 års kendskab til de grupper af mennesker, som forslaget er rettet imod. De har ikke til hensigt at skabe utryghed hos lokalbefolkningen, og når de sover flere sammen, er det for at beskytte sig selv og hinanden mod eventuelle overgreb.

Der er tale om mennesker, som allerede er stressede og meget utrygge, fordi det nu er blevet forbudt for dem at opholde sig flere sammen. De fortæller, at de af frygt for politiet efter indførslen af "lejrforbuddet", nu føler sig nødsaget til at ligge alene, hvilket højner risikoen for vold og overfald. Indførelsen af ovenstående zoneforbud vil lægge yderligere pres på det enkelte menneske og føre til endnu større angst og isolation.

Vi er desuden stærkt bekymrede for, at det aktuelle forslag ikke blot har til hensigt at friholde bestemte områder i København for tilstedeværelsen af fattige og hjemløse mennesker, men også sigter mod at bygge op til udvisning af mennesker, der for en stor dels vedkommende kun kan udvises, hvis de er til fare for den offentlige orden. At benytte sig af denne genvej for at kunne udvise specifikke mennesker er fra vores synsvinkel en helt igennem uacceptabel strategi.

Stress skaber desperation
Medierne har den seneste tid bidraget til at skabe en anspændt stemning omkring hjemløse i København. Det er vigtigt, at vi ikke reagerer på denne stemning ved at gennemføre forhastede tiltag, da det vil få kontraproduktive konsekvenser på længere sigt: for jo mere mennesker presses, jo større desperation. Vi vil opfordre til, at de aktuelle problemer med, at både fastboende og hjemløse borgere føler sig utrygge, søges løst ved hjælp af møder, hvor der kan opbygges en tryghed over for hinanden. Kirkens Korshær stiller sig gerne til rådighed som formidler af sådanne tiltag.

I Kirkens Korshær har vi de seneste år været vidne til at forholdene for udenlandske hjemløse er blevet forringet mere og mere. Dette har dog ikke ført til at der er kommet færre hertil. Det skyldes, at fattige mennesker ikke rejser til Danmark pga. det vi kan eller ikke kan tilbyde, men fordi det simpelthen ikke er muligt at leve et værdigt liv i oprindelseslandet. I Danmark har vi årtiers gode erfaringer med, hvilke metoder der virker i det sociale arbejde. Dem skal vi sætte i spil. Der er ingen forskel på hvad der virker ift. rehabilitering af socialt marginaliserede, om man så har dansk eller udenlandsk pas.

Vi må begynde med at skabe trygge og værdige forhold for alle. Fattigdom løses ikke med straf.