Årsmøde 2017

Fredag den 8. – søndag den 10. september 2017 holder Kirkens Korshær årsmøde på Nyborg Strand.

Temaet for årsmødet er Den åbenlyse fattigdom.

Programmet

Tilmelding
Der er tilmeldingsfrist den 4. august.