Arresthusarbejdet

Kirkens Korshær har tre medarbejdere, som besøger og taler med de indsatte i landets arresthuse.

De tre arresthusmedarbejdere besøger hver løbende 12 arresthuse, med plads til ca. 1.150 indsatte.

Arresthusmedarbejderne har tavshedspligt og er desuden ikke en del af fængselssystemet. Derfor kan den indsatte og arresthusmedarbejderen tale om alt det, der rører sig i den indsattes liv. Mange gange er Kirkens Korshærs medarbejdere den indsattes eneste mulighed for at tale om ting, man ellers ikke taler om i et arresthus.

Læs mere om arresthusarbejdet i artiklen Svære samtaler i lukkede rum

FIND OS
Find kontaktoplysninger til arresthusmedarbejderne under kontakt