De kære små

Børnene kan vi ikke undvære. Børnene er elskede, livsfordybende og berigende mennesker i vores liv. Men børnene er også en samfundsmæssig værdi. Børnene er samfundets investering i fremtiden. Børnene er fremtidens arbejdskraft, skatteydere og varme hænder. Samfundet skal investere i en god barndom.
Derfor er familiernes forhold et samfundsanliggende. Og mange familier kommer i en svær situation, når regeringens lovforslag om at nedsætte uddannelses- og kontanthjælp til enkeltpersoner og familier forventeligt vedtages og træder i kraft 1. september.
Det er helt hen i vejret, at politiske beslutninger ikke bygger på den viden, der findes om, hvordan vi bedst muligt styrker børnenes fremtidsmuligheder. Forskere på SF har igen i en rapport fra juni i år påvist, at børn, der er vokset op i økonomiske trængte familier, klarer sig dårligere i voksenlivet på en række områder: De uddanner sig mindre, tjener mindre, de er oftere arbejdsløse og flere af dem får førtidspension end børn fra mere velstillede familier.

Det rammer børnene
Den forrige regering gjorde som noget af det første en god ting: fjernede fattigdomsydelserne og gav trængte personer og familier et bedre grundlag at leve på. Det førte umiddelbart med sig, at antallet af fattige i Danmark faldt for første gang i mange år. Det gavnede ikke mindst de udsatte familier. Den nye regering har som det første efter sin tiltræden fremsat lovforslag, som genindfører fattigdomsydelser, så mange familier fra 1. september vil få næsten halveret deres månedlige økonomi. 
Der er massiv dokumentation for, at familiernes fattigdom påvirker børnenes hele fremtidsliv. Bare et års barneliv i fattigdom giver negativt udslag på livsbanen. I regeringsgrundlaget står, at man vil basere socialt arbejde på dokumenteret effekt. Det forekommer ironisk, at man med fuldt overlæg begynder en regeringsperiode med tiltag, hvis negative virkning allerede er dokumenteret. Fattigdom i familien virker nedbrydende for næste generation, fremmende for udstødelse af mennesker. Når den enkelte familie bliver fattigere, bliver samfundet fattigere.
Og børnene? Når de bliver store nok, skal nogle af dem nok slå igen mod det samfund, som så åbenlyst har vendt det døve øre til deres families bøn om hjælp.

Hvad gør Kirkens Korshær?
Kirkens Korshær ser på det enkelte menneske, og hver familie, som vi hjælper, har betydning. Men samtidig må vi protestere over en politik, som øger antallet af fattige familier. For menneskets skyld. For børnenes skyld. Og såmænd også for samfundets skyld.