De nye sociale mål set med Kirkens Korshærs øjne

Chef for Kirkens Korshær, Helle Christiansen:

Der synes at være to målsætninger: Folk skal i arbejde, og den eksisterende viden skal gøres tilgængelig.

Det første er regeringen ikke herre over, med mindre man vil lægge en betragtelig gulerod ind til parterne på arbejdsmarkedet, så det rummelige arbejdsmarked kan blive en realitet, eller det offentlige vil gå i spidsen med at oprette en masse tilgængelige arbejdspladser for målgrupperne.

Det andet må forudsætte, at regeringen også selv bruger den tilgængelige viden. Med den fattigdomsfremmende politik, som er valgt, f.eks. kontanthjælpsloftet, har man bevidst påført samfundet store udgifter på langt sigt i form af børn, som kommer dårligt ud af skoleforløbet, udsættelser af boliger mv. Regeringen bør forpligte sig til at handle på konkret viden, også når det er viden, som går imod den ideologi, regeringen har.  Det gælder enhver regering.

Det væsentlige mangler: Penge! 
Der er afsat mål, men ikke defineret ressourcer til at nå målene. Kommunerne er allerede hårdt spændt for.
Og målene skal nu gælde 143.000 mennesker, altså mange flere end de tidligere mål.

”Fordi alle kan”, som socialministerens udspil hedder, er ikke mål, men en hensigtserklæring, som ingen kan være uenig i: Færre hjemløse, bedre forebyggelse, rummeligt arbejdsmarked, glæde ved at være med på en arbejdsplads. Det er faktisk ord til andet, hvad Kirkens Korshær vil sige.
Men forskellen er, at vi også handler efter det. At vi bruger midler og handlekraft på, så langt vi formår det, at være til hjælp for nødstedte og socialt udsatte mennesker i det liv, vi som mennesker er fælles om at leve.