Økonomi

Det årlige regnskab

Kirkens Korshær har et årligt regnskab på omkring 252 mio. kroner. 90 procent af midlerne går direkte til det sociale arbejde i byerne med at hjælpe ensomme, hjemløse, psykisk syge, fattige, misbrugere og andre udsatte i Danmark.

Fordi vi oplever, at bevillingerne bliver mindre, og nøden er blevet større, har landsarbejdet i 2016 haft fokus på at fremtidssikre det sociale arbejdes finansieringskilder, samt øge arbejdet med fortalervirksomhed. Derfor er 7 ud af de 10 procent gået til investering og udvikling af landsarbejdet. De sidste 3 procent er gået til fælles administration og øvrige udgifter.

Det sociale hjælpearbejde er i væsentlig grad afhængig af private bidrag og puljer, da disse finansierer ca. 63% af udgifterne. Resten hentes ind som tilskud fra staten og kommunerne.

Regnskab 2016
Regnskab 2015
Regnskab 2014
Regnskab 2013
Regnskab 2012

Indsamlinger

Kirkens Korshær har orienteret indsamlingsnævnet om, at vi samler midler ind ved nyhedsbreve, bladet Støtten, Korshærsbladet, Kredsbladet, indstik i aviser og magasiner, fysisk materiale såsom flyvers, pjecer og plakater, fysisk post, direct mail, intern kommunikation med frivillige, telefonisk, sociale medier så som Facebook, Instagram, Twitter, SMS, indsamlingsbøsser i vores genbrugsbutikker, i vores bod i Tivoli og evt. andre events, MobilePay, betalingsmodul på hjemmesiden, PBS-betaling, bankoverførsel, online og fysiske annoncer i udvalgte medier.

Der kan opnås indsigt i de indsamlede midler i vores regnskaber.

Her kan man finde listen over godkendte indsamlingsorganisationer.

Løn i Kirkens Korshær

Kirkens Korshærs lønregulativ anvender trin og tillæg fra overenskomsterne på det offentlige område.
Kirkens Korshærs chefs samlede løn ligger på trin 54. En del af denne løn betales af folkekirken, da chefen for Kirkens Korshær også er tilknyttet Blågårdens sogn som sognepræst.
Kirkens Korshærs lokale leder aflønnes på niveau, der svarer til institutionsledere i det offentlige.