Økonomi

Det årlige budget

Kirkens Korshær har et årligt budget på omkring 258 mio. kroner.

92 procent* af alle indsamlede midler går til at hjælpe ensomme, hjemløse, psykisk syge, fattige, misbrugere og andre udsatte i Danmark. De resterende 8 procent bliver brugt til administration, udvikling og oplysning.

Midlerne til det sociale hjælpearbejde er i væsentlig grad afhængig af de private bidrag og puljer, da det finansierer ca. 63 procent af udgifterne. Resten hentes ind som tilskud fra staten og kommunerne.

Løn i Kirkens Korshær

Kirkens Korshærs lønregulativ anvender trin og tillæg fra overenskomsterne på det offentlige område.
Kirkens Korshærs chefs samlede løn ligger på trin 54. En del af denne løn betales af folkekirken, da chefen for Kirkens Korshær også er tilknyttet Blågårdens sogn som sognepræst.
Kirkens Korshærs lokale leder aflønnes på niveau, der svarer til institutionsledere i det offentlige.