Forståelse på Tværs

af chef for Kirkens Korshær, Helle Christiansen

Forståelse på tværs
Glædelig pinse. Det nye Testamente fortæller om et under, et mirakel pinsedag. Der opstår forståelse på tværs af sprog og nationalitet. Sprogene blev ved med at være forskellige, men underet er, at forståelsen er der alligevel. Det nye, kristne fællesskab af døbte mennesker er enhed i forskellighed.
Efter min mening bør ethvert samfund tage dette mønster til sig som samfundsvision: enhed i forskellighed. Enheden kommer til udtryk i sammenhængsviljen, og Kirkens Korshærs arbejde befinder sig dér, hvor det først registreres, om samfundet hænger sammen eller er begyndt at krakelere, eller ligefrem slå dybe revner, der kan true fundamentet.

Forskel på generationer
Herbergerne er følsomme barometre for, hvad der sker på hjemløseområdet. Lige nu melder herbergerne om, at mange unge kommer til døren og beder om en plads. Det er desværre en opfyldelse af Kirkens Korshærs forudsigelser. I årets første Korshærsblad skrev jeg om, at flere og flere unge kommer i varmestuerne, sultne efter mad og menneskeligt selskab. Vi tolker det som en konsekvens af kontanthjælpsreformen, og jeg skrev: ”Reformen vil på kort sigt betyde øget fattigdom. Selv med mulighed for billige lejeboliger vil huslejeudgifter sluge en stor del af midlerne for de unge. Derfor må vi forvente øget tilstrømning hos Kirkens Korshær og flere hjemløse unge.” Det er trist at få ret. Og helt forvredent bliver det da, når man kan læse i Økonomi- og indenrigsministeriets netop offentliggjorte rapport, at velstanden hos ældre er steget. Af rapporten ”Familiernes økonomi – fordeling, fattigdom og incitamenter” fremgår, at hver tredje pensionist har en nettoformue på over en halv million kroner. Fra 2000 til 2012 er ældres formuer vokset med 25 procent. Læs disse informationer og sammenlign med herbergernes melding om, at stadigt flere unge søger ophold på dér.

Arbejdsmarkedspensioner er en væsentlig faktor i ældres velstand, fast ejendom er en anden. Vil vi se på disse dybe revner mellem generationerne? For mange af disse unge har ingen uddannelsesmæssig baggrund og kan ikke komme i arbejde og optjene pension, og fra hjemløshed er der langt til at købe fast ejendom. De sidder altså fast i fattigdom og hjemløshed.
Kommuner kan lige nu søge penge i en pulje i socialministeriet til afhjælpning af hjemløshed blandt unge. 52 mio. kr. skal uddeles, og Kirkens Korshær opfordrer kommunerne til at tage både disse og andre midler i anvendelse i bestræbelserne på at hjælpe unge mennesker. Vi stiller gerne vores viden til rådighed.