Historie

Kirkens Korshærs grundlægger er sognepræst H.P. Mollerup. Han havde som sømandspræst i Hull oplevet Church Army’s arbejde i slumkvartererne og ønskede at starte noget lignende op i Danmark. Under en aftengudstjeneste i Frihavnskirken i København i oktober 1912 grundlagde Hans Peter Mollerup Kirkens Korshær i fællesskab med 11 ligesindede. Formålet var dengang som nu at hjælpe mennesker i nød, uanset baggrund og tro.

Rodfæstet i den kristne tro

Den nystiftede organisation begyndte sit arbejde med at holde møder på datidens beværtninger med overnatningsmuligheder og i Københavns gader. Den evangeliske forkyndelse var det væsentlige i de første år, og Kirkens Korshær var tæt forbundet med Indre Mission. Der blev oprettet små missionsstationer, hvor man kunne give omsorg til den enkelte, der blev holdt gudstjenester, og man opsøgte de prostituerede og hjemløse.

Til stede i hele landet i dag

Kirkens Korshær gik i 1929 fra at være en Københavns indre missionsk hjælpeorganisation, til at være en landsdækkende selvstændig bevægelse inden for rammerne af den danske folkekirke, som også stillede korshærspræster til rådighed til arbejdet.

I takt med samfundets forandring har Kirkens Korshær bevæget sig ind på stadig nye arbejdsområder. Mens stofafhængige blev en ny del af Kirkens Korshærs brugergruppe i 60’erne og 70’erne, er arbejdssøgende migranter i dag et nyt område for organisationens arbejde.

I dag har Kirkens Korshær herberger, varmestuer og genbrugsbutikker i hele landet. Ønsket om at hjælpe samfundets mest udsatte har ikke forandret sig de sidste hundrede år.