Hjælpearbejdet

Kirkens Korshær driver herberger og forsorgshjem i fem større byer. Desuden driver vi mere end 30 væresteder, hvor man kan købe en portion mad billigt, få et varmt bad og noget rent tøj.

Kirkens Korshær har også en række udslusningsfællesskaber for f.eks. tidligere indsatte og psykisk syge stofmisbrugere. Tre arresthusmedarbejdere besøger regelmæssigt landets arresthuse, for at tale med de indsatte.

Alle, der har brug for en af tale med, kan ringe til Sct. Nicolai Tjenesten, som har afdelinger rundt om i landet.  

Find et af Kirkens Korshærs arbejdssteder her