Hjælpen er ude af kurs

Af chef for Kirkens Korshær, Helle Christiansen

Kompasset er en genial opfindelse, som gennem årtusinder har hjulpet mennesker til at holde kursen på havet og i uvejsomt terræn. Pilen i et kompas peger mod nord. Sådan da. For den trænede navigatør ved, at der skal korrigeres for forstyrrende magnetfelter og for den forskel, der er mellem den magnetiske og den geografiske nordpol. Hvis der ikke korrigeres fra begyndelsen af sejladsen, vil afvigelsen blive større og større med katastrofale følger.
Vi er ude af kurs i Danmark, når det gælder hjælpen til fattige migranter. Vi er sejlet videre, uden at korrigere for de forandringer i fattigdommen, som har sat sig igennem i det seneste år.

Ingen vil tage ansvar

Kursen skulle have været korrigeret efter de faktiske forhold for længe siden, når det gælder de fattige migranter. Det er uanstændigt, at forvaltningspraksis i modstrid med elementære menneskerettigheder forbyder herberger, også de af Kirkens Korshærs herberger, der drives for kommunale midler, at tage imod ikke-danske hjemløse.  Vi har brug for korrektion af kompasset. Det er ikke indrettet til den fattigdom, vi møder i dag. Og mens alle kaster ansvaret fra sig, fryser mennesker og håbløsheden breder sig.
I foråret 2012 havde Danmark formandsskabet for EU og dermed en platform for at sætte fælles løsningsmodeller for den europæiske fattigdom på dagsordenen med vægt. Kirkens Korshær og andre organisationer, der arbejder med fattigdommen, tryglede dengang regeringen og den ansvarlige minister, social- og integrationsminister Karen Hækkerup, om at tage dette op som noget af det allervigtigste. Det afviste ministeren i foråret. Nu har vi igen vinter, hvor de udenlandske migranter for manges vedkommende må sove ude, fordi det danske system kun er indrettet til mennesker med gult sygesikringskort. Adspurgt, om det er i orden, udtaler ministeren nu, at dette problem må løses på europæisk plan! Lappeløsninger med nødovernatning er etableret rundt omkring, men det er utilstrækkeligt og kortsigtet.

Kompas til migranter i Danmark

I Kirkens Korshær håber vi med åbningen af et rådgivningscenter for migranter i Danmark at kunne ændre lidt på den fatale kurs. Stedet har fået navnet Kompasset og det er et godt navn. Et udsat liv, præget af fattigdom og i fare for udnyttelse, og med en voksende frustration og håbløshed – sådan har Kirkens Korshær gennem de senere år kunnet se situationen for mennesker fra Østeuropa og Afrika. Sammen med den akutte overlevelseshjælp i varmestuerne med mad og tøj, husly og varme, ønsker vi derfor nu med rådgivningscenteret at give en mere langsigtet hjælp..
Foreløbig er det meget glædeligt, at en stor gruppe frivillige har meldt sig til opgaven. Men vi fastholder, at politikerne skal tage ansvar for at etablere langsigtet hjælp.

 

Denne kommentar har været bragt i Korshærsbladet februar 2013