Hvad med at støtte diakonien?

Det kom den 19. maj frem i Kristeligt Dagblad, at Folkekirken ikke får brugt hele sit statstilskud. Ifølge avisen har Folkekirken næsten en halv milliard til overs, og Kirkens Korshær har flere forslag til, hvordan midlerne kan bruges.

Læs artiklen "452 millioner kroner: Pengene hober sig op i folkekirken" her

Chef for Kirkens Korshær, Helle Christiansen, udtaler, at der er et stigende behov for socialt arbejde, og at Folkekirken derfor kan overveje at øge støtten til diakonien.

”Kirkens Korshær har rigtig gode erfaringer med at samarbejde med folkekirkens menigheder om diakonale opgaver. Det kan være i form af et kirkepartnerskab, hvor en menighed samarbejder med Kirkens Korshær om at drive varmestuer og andre tilbud til socialt udsatte mennesker finansiering af socialt arbejde, som drives af Kirkens Korshær, f.eks. et suppekøkken eller et rådgivningstilbud.

Det kan også være en lokalfinansieret korshærspræstestilling. Mulighederne er mange og behovet stort for, at folkekirken løfter diakonale opgaver, og det giver god mening at gøre det i samarbejde med diakonale organisationer og bruge vores erfaringer. På den måde får det sociale arbejde en stærk sognekirkelig karakter og gavn af den mangeårige og landsdækkende erfaring, som diakonale organisationer er i besiddelse af. ”