Kirkens Korshær protesterer

I Danmark bliver rige mennesker rigere og fattige mennesker fattigere. Uligheden i Danmark vokser eksplosivt. Der er grund til at bekymre sig for rige mennesker, som fortvivlet grunder over, hvor de skal placere rigdommen for at få et ordentligt afkast.

I Kirkens Korshær har vi imidlertid nok at gøre med de fattiges bekymringer. Som sine første handlinger tog den nye regering fat på at genindføre fattigdomsydelser. Det betyder flere fattige mennesker i Danmark.

Mennesker uden for arbejdsmarkedet skal straffes.

En beskæftigelsesmæssige effekt er det figenblad, regeringen dækker sine beslutninger om forringelser under, men bladet er vissent og kan ikke skjule, at formålet er straf. Man kommer ikke arbejde af at være fattig. Syge, værkbrudne, angste og isolerede mennesker springer ikke ind på arbejdsmarkedet, fordi deres økonomi bliver skudt i sænk. Tværtimod mister de muligheder og mod. Tøj, tænder, hår, medicin må holde for, når pengene mangler. De negative livseffekterne af et barneliv i fattigdom er veldokumenterede, så politikerne ved, hvad de gør.

Den foreløbige kulmination på regeringens tiltag for at straffe mennesker for deres arbejdsløshed er forslaget til kontanthjælpsreform. Af beskæftigelsesministerens fremlæggelse af forslaget fremgik det, at regeringen regner med en effekt af forringelserne i størrelsesordenen 650 mennesker, som kommer i arbejde. Det skal sammenholdes med, at forringelserne rammer 22.800 personer, omfattende bl.a. 7.000 familier.

Den beskæftigelsesmæssige effekt kan derfor ikke være den virkelige årsag til stramningen. Det er straf for arbejdsløshed og signalet: Det skal kunne betale sig at arbejde.

Tryllefeen svinger sin stav

Heldigvis har regeringen tænkt på at afhjælpe de fattiges bekymring. Socialministeren har simpelthen fjernet fattigdomsgrænsen. Voila! Sådan tryller man fattigdom væk fra seriøs, politisk debat og latterliggør fattige menneskers klage.  

Men fattigdommen kan ikke trylles væk fra de konkrete mennesker, i hvis liv den manifesterer sig konkret.. Endnu en gang vil forarmelse bide sig fast i voksne og børn som langvarigt og livsnedbrydende vilkår.

Hvad betyder det for Kirkens Korshær?

En politik, som målrettet og bevidst forringer forholdene for fattige mennesker, betyder øget efterspørgsel på den basale hjælp, Kirkens Korshær kan yde. Det ruster vi os til, men vi protesterer på vegne af forarmede mennesker over den politik, regeringen fører. 

Et gratis investeringstips skal ikke manglet: Placér rigdom dér, hvor den virkeligt giver effekt. Hos fattige mennesker.