Korshæren mener

Den kolde tid
Oktober kvartal er begyndt og dermed den kolde tid i Danmark. Det mærker vi i Kirkens Korshær, når mennesker får ekstra brug for overnatningsmuligheder, og når henvendelserne om julehjælp tager til i antal. 

En dør smækkede i London

Indignation og ønsket om at være blandt mennesker på gaden er en del af Kirkens Korshærs arv. Det samme er viljen til at hjælpe mennesker med de basale ting i livet.

Skyggeliv
Mennesker, som lever på gaden, kan fortælle om den mærkelige ikke-tilstand, hvor andre ikke reagerer på deres tilstedeværelse, ikke ser, hører eller svarer dem, men går forbi, som om de slet ikke eksisterede.

Gavegivningens gode cirkel
Ligeværdighed er omdrejningspunkt, når gaven skal gives. Klogt sagt: Ingen er så rig, at man ikke har brug for at modtage, og ingen er så fattig, at man ikke har noget at give.

Landsindsamlingen er en protest
Kirkens Korshær udfører, ifølge korshærschef Helle Christiansen, socialt arbejde, som ikke burde være nødvendigt. Men udviklingen går i retning af flere fattige mennesker i Danmark, som har brug for hjælp til helt basale nødvendigheder, som et sted at sove, et måltid mad og adgang til bad og rent tøj. 

Skal moralen være højere hos underklassen end overklassen?
Endnu en gang er der opstået en diskussion om, hvorvidt det egentlig nytter noget at arbejde med social hjælp, og om fattige og underprivilegerede mennesker egentlig fortjener at blive hjulpet.

Hjælp i nærområdet
Ingen er så fattig, at man ikke har noget at give, og ingen er så rig, at man ikke kan modtage, lyder det kloge ord. Men det er også sandt, at rigdom og muligheder forpligter. De fattige rumænske romaers tilstedeværelse er en påmindelse til os om at dele konkret og samtidig arbejde på politiske løsninger for forbedringer i Rumænien.

Kommentar til regeringens socialpolitiske redegørelse
Det er godt med ekstra fokus på socialpolitik, og på vilkårene for socialt udsatte mennesker i vores land. Det er også fint at ønske mere viden om, hvad det egentlig er, der virker. Men hvad menes der mon egentlig med at ”det virker”?

Man kommer ikke i arbejde af at være fattig
Kirkens Korshær har tidligere kritiseret, at den nye regering for et år siden har genindført fattigdomsydelser. Det betyder, at der i øjeblikket bliver flere fattige mennesker i Danmark, og det mærker vi tydeligt i Kirkens Korshærs sociale arbejde.

Det offentlige sikkerhedsnet er hullet
For tiden er medierne fulde af historier om, at andre må tage over, når det offentlige ikke løser opgaverne i forhold til socialt udsatte mennesker i vores samfund godt nok.

Hvad med at støtte diakonien?
Kirkens Korshær har flere forslag til, hvordan Folkekirken kan bruge de overskydende midler, som sognene endnu ikke har fundet et formål til. Chef for Kirkens Korshær, Helle Christiansen, udtaler, at der er et stigende behov for socialt arbejde, og at Folkekirken derfor kan overveje at øge støtten til diakonien.

De nye sociale mål set med Kirkens Korshærs øjne
Der synes at være to målsætninger: Folk skal i arbejde, og den eksisterende viden skal gøres tilgængelig. Det første er regeringen ikke herre over, det andet må forudsætte, at regeringen også selv bruger den tilgængelige viden.

Ingen plads i herberget
Kirkens Korshær bygger sit arbejde på det kristne fundament. Det påminder os til stadighed om at lukke op og skabe rum. Det vil vi gerne gøre endnu mere af i Kirkens Korshær. For der er brug for det, at vi giver hinanden plads.

(Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær, i Korshærsbladet #2 2016)

Vintervejr
Vinteren også hård og kold for alt levende.  For mennesker, ramt af hjemløshed, har januar måned været hård at komme igennem.

(Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær, i Korshærsbladet #1 2016)

Udflytter og tilflytter

De kommer alene, eller i flok og familie. De søger husly, sikkerhed, muligheder, liv. Udflytterne og tilflytterne er ikke inviteret, ikke velkomne. Har ikke forbindelserne i orden det fremmede sted, forstår ikke koderne og kender ikke vejen

(Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær, i Korshærsbladet #6 december 2015) 

Kirkens Korshær protesterer 

I Danmark bliver rige mennesker rigere og fattige mennesker fattigere. Uligheden i Danmark vokser eksplosivt. Der er grund til at bekymre sig for rige mennesker, som fortvivlet grunder over, hvor de skal placere rigdommen for at få et ordentligt afkast.
(Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær, i Korshærsbladet #5, oktober 2015)

Flere og flere mister fodfæstet i livet
Vi kan konstatere, at det, Kirkens Korshær har gjort opmærksom på i de seneste år, desværre bekræftes af undersøgelsen fra SFI: Flere og flere mennesker i Danmark mister fodfæstet i deres liv. 
(Kommentar til hjemløsetællingen 15. september 2015 af chef for Kirkens Korshær, Helle Christiansen)

De kære små
Kirkens Korshær ser på det enkelte menenske, og hver familie, som vi hjælper, har betydning. Men samtidig må vi protestere over en politik, som øger antallet af fattige familier. For menneskenes skyld. For børnenens skyld. Og såmænd for samfundets skyld.
(Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær, i Korshærsbladet #4, september 2015)

Hjemløshed river hul i sjæl og krop
Økonomi er en vigtig faktor, men ikke den eneste, hvis man skal fastholde et hjem. Ensomhed og kedsomhed er bofæller, som ikke flytter ud, selv om de er nok så uvelkomne. Så er det nærliggende at genoptage misbrug blandt ligesindede på bænken eller i skuret. At opleve sig kendt og værdsat er ikke en luksus, men et helt basalt behov hos os alle. (Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær, i Korshærsbladet #3, juni 2015)

Så springer vi ud
Vi kan springe ud som hvad som helst i retning af køn og seksualitet. Skabene springer op på stribe. Men at springe ud som ensom – det er næsten mere, end et menneske kan magte. Hvem skal man også springe ud overfor? (Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær, i Korshærsbladet #2, april 2015)

Voksende ulighed
Overskriften i avisen på den sidste dag i år 2014 var, at uligheden i Danmark er steget gennem de seneste år. Uligheden blev ellers mindsket, da de såkaldte fattigdomsydelser blev fjernet i 2011, og det var godt. Mange mennesker, ikke mindst familier, fik dermed et forsørgelsesgrundlag, som ikke var helt elendigt.
Men forringelser på dagpenge- og kontanthjælpsområdet har siden da slugt den effekt, der kortvarigt opstod. Nu går det rask mod større ulighed, og fattigdommen er voksende. (Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær, i Korshærsbladet #1, februar 2015)

Vi arbejder for gode øjeblikke
"Mange mennesker hos Kirkens Korshær har svigt og både fysiske og psykiske skader og skrammer med sig fra barndommen, og de forsvinder ikke, men præger livet igennem."
(Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær, i Korshærsbladet oktober 2014)

Anstændigheden står for skud
"En årsberetning i Kirkens Korshær har altid en dobbelthed - glæde over, alt hvad vi i fællesskab kan og gør i Kirkens Korshær, og vrede over de vilkår, mennesker i Danmark har at leve under."
(Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær, i Korshærsbladet september 2014)

Forståelse på Tværs
"Kirkens Korshærs arbejde befinder sig dér, hvor det først registreres, om samfundet hænger sammen eller er begyndt at krakelere."
(Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær, i Korshærsbladet juni 2014)

Tillid
"Kirkens Korshær dækker de mest basale fornødenheder: mad, hvile, samvær, hvile. Vi ser, at det hjælper mennesker til at holde ud og giver styrke til at fastholde håbet om en bedre fremtid."
(Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær, i Korshærsbladet 2014)

Varmestuernes unge
"Ligesom for andre mennesker er det vigtigt for de unge, at nogen kender deres navn, spørger til deres liv og vil hjælpe med det, der er svært."
(Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær, i Korshærsbladet februar 2014)

Budskabet i en lygtepæl
"Fattigdommen i Danmark er et faktum hele året rundt, men det bliver særligt synligt ved juletid, at der er nogen, som mangler de muligheder, andre har."
(Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær, Korshærsbladet december 2013)

Tyve, enogtyve og 22
"Hvorfor er egen bolig i øvrigt det store gode, når vi samtidigt ved, at ensomhed er den store folkesygdom, der gør timer og dage til langstrakt pinsel for så mange mennesker?”
(Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær, i Korshærsbladet oktober 2013)

Samtale som socialt udsatte unge
D. 21. september var Korshærschef, Helle Christiansen, på besøg i Radio 24syvs Zornings Zone til en samtale om de socialt udsatte unge, Kirkens Korshær møder rundt på varmestuerne i Danmark.
(Samtale i Zornings Zone 21. september 2013)

Hvem møder du?
"Samtalen, folkeligt og politisk, om forholdene for udsatte mennesker i Danmark, er ikke velkvalificeret, og det er, fordi vi kun ser hinanden og ikke hverandre i vores forskellighed"
(Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær, i Korshærsbladet august 2013)

Uacceptabelt overfald på brugere i Kirkens Korshærs varmestue
"Måske er det lidt lettere at se, hvad der er rigtig og forkert, når vi ser det på afstand, end når det foregår lige udenfor vores egen gadedør, hvor de mennesker, vi taler om her, lever under meget kummerlige forhold."(Kommentar i Det Røde Felt, Radio 24syv, 19. august 2013, indslag begynder efter 38:10 minutter)

Plads til alle
”Undertiden er de brugere, som har Kirkens Korshær som holdepunkt, så medtagne, at deres reaktioner er skadelige, både for dem selv og deres omgivelser.”
(Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær, i Korshærsbladet juni 2013)

Kamp for menneskelivet
"Men de pæne, rene rum må ikke få os til at glemme kampen mod livsovergreb, kummerlige opvækstvilkår, social udskillelse i uddannelse og på arbejdsmarkedet".
(Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær, i Korshærsbladet april 2013)

Så er det ud på gaden igen i nattens vinterkulde
"Fattigdomsvandrerne er et blivende islæt i det danske fattigdomsbillede. Det må politikere tage alvorligt. Derfor gentager jeg her opfordringen til at lægge en strategi, som har mere substans end at hoppe fra år til år med nødovernatning."
(Kronik i Kristligt Dagblad 3. april 2013)

Hjælpen er ude af kurs
"Et udsat liv, præget af fattigdom og i fare for udnyttelse, og med en voksende frustration og håbløshed …"
(Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær, i Korshærsbladet februar 2013)

Anstændighed
"Det var ordet, som slog mig ved nyheden om, at driftsudgiften til Kirkens Korshærs Natcafé i Stengade på det københavnske Nørrebro er blevet medtaget på finansloven."
(Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær, i Korshærsbladet december 2012)