Man kommer ikke i arbejde af at være fattig

Kirkens Korshær har tidligere kritiseret, at den nye regering for et år siden har genindført fattigdomsydelser. Det betyder, at der i øjeblikket bliver flere fattige mennesker i Danmark, og det mærker vi tydeligt i Kirkens Korshærs sociale arbejde.

Det politiske flertal bag forringelserne argumenterer med en beskæftigelsesmæssig effekt af de nye reformer, men det kan ikke skjules, at formålet er straf. Regeringen selv regner med en effekt af forringelserne i størrelsesordenen 650 mennesker, som kommer i arbejde. Sammenholdt med, at forringelserne anslås at ramme 22.800 personer, heraf 7000 familier, kan det ikke være den virkelige årsag til stramningerne. Det er og bliver en straf for arbejdsløshed.

Men man kommer ikke i arbejde af at være fattig. Syge, værkbrudne, angste og isolerede mennesker springer ikke ind på arbejdsmarkedet, fordi deres økonomi bliver skudt i sænk. Tværtimod mister de muligheder og mod. Tøj, tænder, hår og medicin må holde for, når pengene mangler. De negative livseffekter af et barneliv i fattigdom er veldokumenterede, så politikerne ved, hvad de gør.

En politik, som målrettet og bevidst forringer forholdene for fattige mennesker, betyder øget efterspørgsel på den basale hjælp, Kirkens Korshær kan yde. Det vil vi bestræbe os på at imødekomme så meget, som det er os muligt, men vi protesterer på vegne af forarmede mennesker over den politik, regeringen fører. Måtte fornuften og fattigdomsgrænsen genindføres og fattigdomsydelserne afskaffes en gang for alle.

 

Af Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær

Indlæg til socialdebat, Altinget.dk