Om Kirkens Korshær

Kirkens Korshær er en privat folkekirkeligt funderet hjælpeorganisation, der udfører socialt arbejde blandt udsatte mennesker i Danmark.

Vores arbejde er bredt og forskelligartet, men tager altid udgangspunkt i, hvad brugerne har behov for dér, hvor de er. Bl.a. driver vi varmestuer, herberger, bofællesskaber og samtaletjenester for hjemløse, fattige, psykisk syge, misbrugere, tidligere indsatte, ensomme og andre udsatte mennesker i 27 byer rundt om i Danmark.

Organisationen blev grundlagt i 1912 af sognepræst Hans Peter Mollerup og 11 ligesindede med det formål at hjælpe mennesker i nød, uanset baggrund og tro. I dag er vi omkring 400 lønnede medarbejdere, mens cirka 8000 frivillige hjælper til i det sociale arbejde og driver de over 200 genbrugsbutikker, som til dels finansierer arbejdet med udsatte mennesker.

Arbejdet udvikler sig hele tiden, så vi kan være dér, hvor nøden er størst. Derfor er forskellige tiltag kommet til i tidens løb, alt efter hvordan samfundet har udviklet sig. For tiden bliver der større og større behov for bl.a. vores familiestøttende arbejde.

Vores arbejde hviler på det menneskesyn, at ethvert menneske er unikt og værdifuldt. Derfor møder vi dem i øjenhøjde - også når de ligger ned.

Her kan du læse vores årsberetning 2015.