Om Kirkens Korshær

Kirkens Korshærs hjælper de mennesker, der i mange andre sammenhænge er blevet glemt, udstødt og opgivet.

Kirkens Korshær er dermed en af de organisationer, der tager over, når det offentlige ikke magter opgaven. På trods af et relativt velfungerende velfærdssystem har der altid levet mennesker i stor nød. Det har ikke ændret sig i de 100 år, Kirkens Korshær har eksisteret og det ser ikke ud til at forandre sig i de kommende år.

FAKTA

• Ca. 10.000 mennesker bruger hver uge Kirkens Korshærs varmestuer, herberger og andre tilbud.
• Kirkens Korshær har 8.000 frivillige og ca. 400 lønnede medarbejdere.
• Kirkens Korshær har varmestuer, væresteder og herberger over hele landet.

Vores brugere >>

Årsagerne til, at mennesker opsøger Kirkens Korshær for at få hjælp, er mange. Ofte spiller kriminalitet, ensomhed eller psykisk sygdom ind.

Ledige stillinger >>

Alle stillinger i Kirkens Korshær er funktionsbestemte og besættes på baggrund af specifik ansøgning til det enkelte job.

Hjælpearbejdet >>

Kirkens Korshær arbejder ud fra principperne om nærvær, omsorg og respekt. Vi tror på, at ethvert menneske er unikt og værdifuldt.

Bliv frivillig >>

Der er omkring 8.000 frivillige i Kirkens Korshær. Du kan også være med til at hjælpe medmennesker i nød.