Organisation

Kirkens Korshærs grundregler beskriver det vedtægtsmæssige grundlag for Kirkens Korshærs arbejde. Grundreglerne er gældende for den samlede landsorganisation.

Landsstyrelsen er Kirkens Korshærs øverste myndighed med det endelige ansvar for alt korshærsarbejde. Se medlemmer i landsstyrelsen

Læs grundregler for Kirkens Korshær

Læs vedtægter for storkreds og regionsudvalgene

Se organisationsdiagram for Kirkens Korshær

Se organisationsbeskrivelse for Kirkens Korshær

Kirkens Korshærs logo

Kirkens Korshærs logo er udført af kunstneren Clara Kjærulf fra Egå i 1996. Det officielle logo blev lettere moderniseret med respekt for det oprindelige design i 2011.

Korset er fundamentet i Kirkens Korshærs arbejde. Korsets tre streger udtrykker treenigheden: Fader, Søn og Helligånd. Cirklen i centrum udtrykker evigheden. De fire hjerter symboliserer, at Kirkens Korshær arbejder med kærlighed. Hjerternes runde side vender udad og fortæller, at Kirkens Korshær arbejder med mildhed og ikke med fordømmelse og strenghed.