Rådgivning for hjemløse migranter


Hos rådgivningstjenesten Kompasset kan hjemløse migranter søge råd af juridisk og social karakter.

Kirkens Korshær har siden januar 2013 drevet rådgivningstjenesten Kompasset i København.

Formålet er at rådgive og støtte hjemløse migranter, så de bedre kan navigere i det danske samfund, og dermed mindske deres deroute. Erfaringen viser, at mange tilrejsende fra f.eks. Bulgarien, Rumænien, Ghana og Nigeria har særdeles svært ved at navigere i det danske samfund, særligt i forbindelse med adgang til arbejdsmarkedet og sundhedsydelser, samt information om rettigheder og muligheder.

Kompasset har to fuldtidsansatte, en leder og en medarbejder. Rådgivningen varetages af frivillige, flersproglige rådgivere med relevant baggrund som jurister, socialrådgivere og andre med mellemlang eller videregående uddannelse. Medarbejderne taler tilsammen 15 sprog.

Læs mere om Kirkens Korshærs projekt for hjemløse, sårbare migranter her.

Kompasset ligger på Kæmnervej 1, 2400 København NV
Find kontaktoplysninger og læs mere på kompassets hjemmeside