Tillid

af Chef for Kirkens Korshær, Helle Christiansen:

Glædelig påske. Påske fortæller, at menneskeliv kan rejse sig og afmagt blomstre på den mest forbløffende måde. Der er liv i overskud, lige til at dele. Her tager Kirkens Korshærs arbejde sit udgangspunkt.

Kontrol er godt
”Tillid er godt, kontrol er bedre.” Sådan lyder citatet af Vladimir Lenin, men i dette Korshærsblad er det omvendt. For ganske vist er kontrol godt, men tillid er bedre.
Kontrol er godt, når fødevarekontrollen siger god for, at maden i varmestuerne er ufordærvet. Varmestuemedarbejdernes omhyggelige arbejde med hygiejnen er en naturlig del af det at ville give god og nærende mad til sultne mennesker.  
Her i foråret øste jeg havregrød op til sultne morgenmennesker i varmestuen Fedtekælderen. Både grøden og den varme mad senere på dagen bliver sultent modtaget. Det er nødvendigt med mættende, nærende mad for at klare livet på gaden. Mad er en basal nødvendighed. Kirkens Korshær dækker de mest basale fornødenheder: mad, hvile, samvær, hvile. Vi ser, at det hjælper mennesker til at holde ud giver styrke til at fastholde håbet om en bedre fremtid.

Tillid er bedre
Behovet for at blive mødt med tillid hører til det basale for et menneske. Den måde, vi møder hinanden på, afgør, hvordan vores liv udfolder sig. Kirkens Korshær oplever, at mange mennesker lider under tillidsbrud. Deres tillid til omverdenen blev brud. En, de var afhængige af, svigtede eller begik overgreb. Det er en stor smerte at erkende de ødelæggende konsekvenser af tillidsbrud. At opbygge tillid til sin omverden er en lang proces. Derfor lægger Kirkens Korshær afgørende vægt på det langsigtede arbejde. Vi kan ikke hoppe fra projekt til projekt, men skal kunne være til stede som et fast punkt i udsatte menneskers liv.

Tillidsfuld samtale
Tillidsbrud hører med i historien for mange indsatte i arresthuse og fængsler. Alligevel oplever Kirkens Korshærs medarbejdere at blive mødt med tillid i de samtaler under fortrolighed, som medarbejderne tilbyder de indsatte i arresterne.
Kirkens Korshærs arbejde blandt indsatte går langt tilbage. Allerede et par måneder efter stiftelsen af Kirkens Korshær i 1912 søgte man om tilladelse til at besøge indsatte i fængslet, og i 1915 gav Justitsministeriet tilladelse til de første besøg.
De gaver, Kirkens Korshær modtager, finansierer blandt andet arresthusarbejde, hvor medarbejdere banker på celledørene med tilbud om samtale. Samtalen går ikke ud på at tage parti for gerningsmand mod offer, men medarbejderen møder det menneske, som er bag cellens dør.
Mødet med mennesker, dér, hvor vi er, og sådan som vi er, er kernen i Kirkens Korshærs arbejde. Så enkelt, som det lyder, så forbløffende forskelligt kan det udfolde sig.  Lad os give plads til udfoldelsen af det skrøbelige, mangfoldige menneskeliv.

Du kan læse kommentarern og andre historier i Korshærsbladet april 2014