Udflytter og tilflytter

De kommer alene, eller i flok og familie. De søger husly, sikkerhed, muligheder, liv. Udflytterne og tilflytterne er ikke inviteret, ikke velkomne. Har ikke forbindelserne i orden det fremmede sted, forstår ikke koderne og kender ikke vejen.

Udflytterne kommer fra byerne og flytter på landet. Til huslejer, som er til at betale. Til nye steder, hvor gammel gæld måske kan glemmes. Arven har de med, den sociale arv. Den kaldes negativ, for der er ingen eller kun lidt tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked. Dårlig rollemodel.

Tilflytterne kommer fra landet og flytter til byerne. Fra lande fjernt herfra kom de eller deres forældre en gang hertil. Arven har de med. Den kaldes negativ, for der er ingen eller kun lidt tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked. Dårlig rollemodel.

Udflyttere og tilflyttere er som ubelejlige gæster. Vi kan holde masken et stykke tid. Men så bliver det for meget. Nu siger vi det lige ud: ”Der er ikke noget til jer her, og I er ikke velkomne. Hvor skulle vi måske tage pengene fra? Se dog, hvordan vi selv lever! Det kan ikke række til jer.” Det er ikke så nemt at forstå for udflyttere og tilflyttere.

Udflyttere og tilflyttere får også børn, selv om det er uansvarligt at føre arven videre, og vi udtrykkeligt fortæller dem, at de er dårlige rollemodeller. Et barn, der lever i fattigdom, har markant ringere chancer for at klare sig godt i samfundet. Bare et års fattigt barneliv gør en markant forskel til det værre.

Manden og kvinden er som alle de andre, der søger efter husly og sikkerhed, varme og mad. Kvinden venter et barn. Fødslen går i gang. Ung mor, lettere psykotisk. Hun hører stemmer og tror, det er en engel. Faderskabet kan ikke fastslås. Moderen har en ny kæreste, og de giver voldelige og utilpassede elementer fra markernes udkant adgang til barnet.

Den negative sociale arv slår klart igennem. Drengen får et liv uden for arbejdsmarkedet. Han får ingen uddannelse, strejfer om på vejene, sofasurfer hos venner eller sover ude, overtræder almindelig ro og orden og religiøse forskrifter. Ender med at blive dømt og henrettet sammen med andre forbrydere uden navn. Man kunne næsten have sagt det på forhånd. Han manglede jo gode rollemodeller.

Udflytter og tilflytter er han. Julemennesket.

Han flyttede til jorde udkant og flytter ind til mennesker. Han er Guds levende ord. Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi ser hans herlighed. Hos udflyttere og tilflyttere, alle mennesker, som julemennesket giver evig værdighed.