Varmestuernes unge

Flere unge mennesker opsøger Kirkens Korshærs varmestuer for at få mad og for at være sammen med nogen. Ligesom for andre mennesker er det vigtigt for de unge, at nogen kender deres navn, spørger til deres liv og vil hjælpe med det, der er svært.

Sultne efter mad og voksenkontakt kommer unge mennesker, som vi ikke tidligere har set.  Det billede er tidligere beskrevet her i bladet, og der kommer hele tiden flere.

Ved årsskiftet trådte endnu en politisk besluttet reform i kraft, som får særlig betydning for mange unge – kontanthjælpsreformen. Reformen lægger vægt på at gøre unge uddannelses- og arbejdsmarkedsparate og som incitament nedsættes ydelserne betragteligt.

Om reformen på længere sigt vil forbedre de unge menneskers hverdag ved ingen, men alle ved, at det er svært. Mange af unge har forsøg bag sig på at tilknytte sig arbejdsmarkedet. Sidste år viste en undersøgelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, at 60 procent af de unge på kontanthjælp hurtigt kommer i job eller uddannelse. Men inden for et år er fire ud af ti igen på kontanthjælp, uden job eller uddannelse.  Det store tilbagefald er et tegn på, at de krav, der stilles, medvirker til at skabe yderligere nederlag.

Reformen vil på kort sigt betyde øget fattigdom. Selv med mulighed for billige lejeboliger vil huslejeudgifter sluge en stor del af midlerne for de unge. Derfor må vi forvente øget tilstrømning hos Kirkens Korshær og flere hjemløse unge.

Unge med grønlandsk baggrund
Flere varmestuer melder om, at der blandt de unge mennesker er en stor del med grønlandsk baggrund.  Mange kommer til Danmark uden at have uddannelsesmæssige forudsætninger eller sociale netværk til at hjælpe dem med en god indgang i samfundet.  Den indsats, som foreløbigt fem kommuner i Danmark sætter i værk, og som er beskrevet her i bladet, vil forhåbentlig betyde en forbedring for de grønlandske unges situation, men det er samtidig nødvendigt med en aktiv dialog med de ansvarlige politikere og myndigheder i Grønland. Kirkens Korshær har begyndt en samtale med henblik på at etablere et samarbejde med den grønlandske kirke for at forebygge de unges vanskeligheder. 

Uligheden vokser
I Kirkens Korshær forbereder vi os på at kunne modtage flere mennesker i nød, men vi advarer kraftigt mod de menneskelige og samfundsmæssige følger af fattigdomsgørelse. Ulighed skaber frustration, afmagt og vrede og bidrager til et ustabilt samfund. Den voksende fattigdom hos børnefamilier og unge fører til større afstand mellem mennesker.  Vi glider ud af hinandens synsfelt. Og den, man ikke ser, har man heller ikke noget ansvar for.