Vi arbejder for gode øjeblikke

Kære Anna

Du og jeg har aldrig set hinanden, tror jeg, men hver måned har jeg skrevet tak til dig. Foruden Anna har du mange flere for-, mellem- og efternavne, og når jeg skriver takkebreve til dem, som giver gaver til Kirkens Korshær, har jeg lagt mærke til dine specielle navne. Flere gange har jeg tænkt på at skrive, om jeg måtte komme og besøge dig. Jeg vil gerne vide, hvad du tænker om anvendelsen af det pæne beløb, du hver måned sender til Kirkens Korshær. Er det til månedens forbrug af havregryn til morgengrød i Fedtekælderen? Er det bidrag til en is til sommerlejrdeltagere eller til samtalerne i Sankt Nicolaj Tjenesten? Tænker du måske, at god administration koster penge. Eller sender du pengene og tænker, at Kirkens Korshær nok finder en god anvendelse for dem.

I dag så jeg dine navne i en dødsannonce i avisen. Nu får jeg aldrig besøgt dig eller spurgt dig ud om Kirkens Korshær. Det seneste af de mange takkebreve blev det sidste. Familien sagde tak i avisannoncen. Her føjer vi tak fra Kirkens Korshær til. Til dig, Anna, og til de mange, der ligesom du giver og giver. Tak, Anna, og æret være dit minde.

Fortiden bestemmer

Ja, jeg skulle have besøgt Anna. Der er noget, som bliver for sent. Fortiden bestemmer på godt og ondt både nutid og fremtid. Det er aldrig for sent at få en god barndom, lyder det galgenhumoristisk. Men det er for sent, når barndommens hurtige år er gået. Det er kun en overfladisk bliv-mig-fra-livet-med-din-kedelige-historie-holdning, som kan påstå andet. Arbejdet i ”Den Røde Drage”, som I kan læse om i bladet her, er et af Kirkens Korshærs bidrag til gode øjeblikke for børn, også i det fængsel, hvor de besøger mor eller far.

Mange mennesker hos Kirkens Korshær har svigt og både fysiske og psykiske skader og skrammer med sig fra barndommen, og de forsvinder ikke, men præger livet igennem. Den stigende hjemløshed og i det hele taget udsathed hos unge afspejler ofte en svær barndom.

Gode øjeblikke

På Kirkens Korshærs årsmøde kunne vi glæde os over de mange gaver til det sociale arbejde i regnskabet for 2013. Gaver til Kirkens Korshær betyder, at vi kan være til stede i uforandret elendighed, når det er nødvendigt, og det er det desværre ofte.  Men gode øjeblikke har stor betydning. Dem vil vi bestræbe os på at skabe endnu flere af fremover.