Voksende ulighed

Overskriften i avisen på den sidste dag i år 2014 var, at uligheden i Danmark er steget gennem de seneste år. Uligheden blev ellers mindsket, da de såkaldte fattigdomsydelser blev fjernet i 2011, og det var godt. Mange mennesker, ikke mindst familier, fik dermed et forsørgelsesgrundlag, som ikke var helt elendigt.

Men forringelser på dagpenge- og kontanthjælpsområdet har siden da slugt den effekt, der kortvarigt opstod. Nu går det rask mod større ulighed, og fattigdommen er voksende.

Også på internationalt plan vokser uligheden. De 80 rigeste mennesker i verden ejer lige så meget som den fattigste halvdel af menneskeheden.

For Kirkens Korshær hænger ligeværd og ligeret sammen. Når vi med et kristent menneskesyn hævder, at alle mennesker har lige stor værdi, fordi vi alle er skabt i Guds billede, må vi kæmpe for lige ret, den enkeltes ret og muligheder. Og for støtte til den, der ikke kan bruge de muligheder, der er.

Ulighed destabiliserer samfundet

Hvorfor skal Kirkens Korshær beskæftige sig med den voksende ulighed? Kan vi ikke overlade det til økonomer og politikere og så koncentrere os om at hjælpe mennesker i nød?

Kirkens Korshærs formål er at hjælpe mennesker i nød, og det gør vi også ved at påpege nødens årsager. Den øgede ulighed og den voksende fattigdom i Danmark har ødelæggende virkninger for det enkelte menneske, men også for os som samfund. Ulighed betyder konkret, at vi ikke ser hinanden. Skoler, sygehuse, boligkvarterer får hver sin samfundsmæssige gruppe. Nogle mennesker kan betale sig ind steder, hvor fattige mennesker ikke kan få adgang. Når vi ikke længere ser hinanden, mister vi gensidigheden og genkender ikke længere den anden som mit medmenneske med lige værd og lige ret.

I Danmark har man haft stemmeret efter, hvor meget ejendom man havde. Der har været tider, hvor de 1.000 rigeste mænd i landet havde to stemmer, fordi de betalte mest i skat. Indflydelse har været opdelt efter køn, rang og stand. Først i 1915 fik kvinder og tjenestefolk stemmeret. Det skal vi fejre 100 års jubilæum for i år. Ser man tilbage over historien, har kloge mennesker i Danmark arbejdet for at øge ligeværd og ligeret som et samfundsmæssigt grundlag og ideal, som har grundlagt den stabilitet og tillid, som præger det danske samfund.

År 2015 er valgår i Danmark. Kirkens Korshær vil sætte den øgede ulighed og voksende fattigdom i Danmark på dagsordenen.