Vores brugere

 

Psykisk syge

De psykisk syge er blevet en stor og vigtig gruppe i Kirkens Korshærs varmestuer. Det vigtigste for de psykisk syge er den nære menneskelige omsorg. Det, at nogen lytter, får ikke den psykiske sygdom til at forsvinde, men det kan give den psykisk syge en smule mere styrke, til at leve det hårde og opslidende liv, de lever.

Misbrugere

Misbrug betyder ofte, at man må leve et hårdt liv, hvor gaden er i centrum. For nogles vedkommende endda både dag og nat. Som en kontrast til den kolde og rå gade tilbyder varmestuerne nærvær, omsorg og respekt. Frivillige og ansatte lægger gerne øre til selv den mest hårde og triste historie, og de giver, i det omfang de overhovedet kan, trøst eller råd om behandlingstilbud, hvis misbrugeren ønsker det.

Hjemløse

De fleste hjemløse kan fortælle om håbløse livssituationer med misbrug af alkohol og narkotika, bristede parforhold, psykisk sygdom og konflikter med det sociale system, politiet og sundhedsvæsenet. I en rapport fra Rådet for Socialt udsatte fra 2011 anslås det, at over 12.000 mennesker er berørt af hjemløshed. I de mere end 20 byer, hvor Kirkens Korshær driver varmestuer, bliver presset og udfordringerne for medarbejderne større og større.

Straffede

Fængsling af kriminelle bygger på den tro, at indespærring hjælper de kriminelle til at begå sig i samfundet, når de kommer ud. Men det er svært at blive løsladt efter en fængselsstraf. Uafklarede boligforhold, manglende arbejde, ubetalte regninger og brudte forhold præger de løsladte. Kirkens Korshær har tre medarbejdere, der kører rundt og besøger indsatte i arresthusene.

Ensomme

Misbrug, psykiske lidelser og udstødelse indeholder stærke elementer af ensomhed. Men ensomheden rammer også såkaldt almindelige mennesker og er således et meget udbredt fænomen i vores samfund.